GazxGod
Scotland
0
World Records
3
Records

No Revive (1)

BO3 - Moon
Mega GobbleGum

30 Speedrun (2)

BO3 - Ascension
Mega GobbleGum